Flere buddhister i Danmark

Siden 2001 er antallet af buddhister i Danmark vokset med 60 procent. Væksten skyldes primært indvandring fra de asiatiske lande. Den lille organisation, Soka Gakkai, består dog primært af etniske danskere.

Af Kathrine Schmeichel

Tibetansk buddhisme, zenbuddhisme og japansk buddhisme.

Det er nogle af de mange forskellige former for buddhisme, som verdens over 500 millioner buddhister praktiserer.

Ifølge Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet er antallet af buddhister fra de i alt 11 godkendte trossamfund i Danmark næsten tredoblet inden for det seneste årti. Dog skyldes væksten primært indvandring fra asiatiske lande som Vietnam, Thailand, Sri Lanka og Burma.

Antallet af registrerede buddhister er 7.200, men Center for Samtidsreligion skønner, at der findes 25.000 buddhister i Danmark, som også overvejende kommer fra de asiatiske lande.

Fordobling af medlemstal i Soka Gakkai
En af de buddhistiske retninger, der endnu ikke er registreret som trossamfund i Danmark, er den buddhistiske organisation Soka Gakkai International (SGI), der inden for de sidste 10 år har oplevet en fordobling af sin medlemsskare fra 500 til 1.000 personer – alle primært etniske danskere.

Selvom buddhismen er verdens fjerdestørste religion, er den med skønsmæssigt 25.000 praktiserende stadig kun en minoritetsreligion i Danmark. De etniske danskere skønnes at udgøre 20 procent.

God stemning som motivation
En af de etnisk danske buddhister er den 40-årige psykolog Jakob Skov Knudsen, der siden 2000 har praktiseret den form for buddhisme – Nichiren Daishonins Buddhisme – som SGI bygger på.

Om baggrunden for, at han begyndte at praktisere, siger han:

“Jeg mødte buddhismen gennem en ven, der inviterede mig til et buddhistisk møde med 60-70 unge mænd. Jeg havde dog overhovedet ingen planer om at skulle være buddhist eller noget andet religiøst. Men der var en helt fantastisk stemning på det møde, hvorfor jeg besluttede mig for at give det en chance. Og den chance kører nu på 12. år!”

Ifølge Jakob Skov Knudsen er kernen i hans form for buddhisme, at man chanter mantraet ‘Nam-myoho-renge-kyo’ morgen og aften.

Bedre fokus og roligere temperament
For Jakob Skov Knudsen har buddhismen bl.a. betydet, at han er blevet bedre til at fokusere.

“Jeg kan klart mærke, at det at chante hjælper mig til at prioritere, så jeg bliver mere fokuseret og dermed ikke spilder min tid ved at kaste mig ud i det ene og det andet, som jeg godt kan have en tendens til at gøre.”

Han har også fået mere styr på sit temperament:

“Før i tiden var jeg slem til at ryge op i det røde felt omkring mine børn og reagere med vrede, affødt af magtesløshed. I dag har jeg langt mere tålmodighed og tillid til, at tingene nok skal ordne sig i et tempo, der passer.”

 ***

FAKTA:
Soka Gakkai
Organisationen Soka Gakkai – hvis navn betyder ‘det værdiskabende samfund’ – bygger på en udlægning af buddhismen fra 1200-tallet foretaget af munken Nichiren Daishonin.

På organisationens hjemmeside står der:

“SGI-Danmark arbejder for fred, kultur og uddannelse baseret på Nichiren Daishonins Buddhisme – en dynamisk livsfilosofi, der praktiseres midt i hverdagens realiteter af alle slags mennesker uanset social eller etnisk baggrund, køn, alder.”

Da det er en lægmandsorganisation, findes der ikke templer og kirker, hvorfor praktiseringen foregår privat hjemme hos folk. Dog ejer organisationen Nordisk Kultur Center, som er en stor villa, der ligger på Østerbro i København, og hvor medlemmerne kan holde møder og chante sammen.

Læs mere på Sgi-dk.org.

Vil du vide mere:

Hør podcasten Buddhisme giver mig et bedre fokus (6:16 min)